MISSION BIMPOSSIBLE

Více informací

BIM POSSIBLE

Rok 2022 se rychle blíží a nezbývá moc času na dosažení českého cíle stavět v BIMu. CHCEME PODPOŘIT dosavadní postup a pokrok. MYSLÍME SI, ŽE ČESKÉMU BIMU CHYBÍ DOBRÁ NÁLADA, SPOLUPRÁCE A OTEVŘENÝ PŘÍSTUP DODAVATELŮ. A proto jsme se rozhodli, že tomu pomůžeme. Máme platformu schopnou pojmout nové inovativní myšlenky a cesty, kterými dosáhneme cíle ještě dříve, než čas vyprší. Nyní je potřeba nasbírat a vyhodnotit nápady, které budou součástí platformy a posunou stavebnictví do 21. století.

Postupně budeme PŘIJÍMAT nové členy A KOMUNIKOVAT jejich přínos pro komunitu. Ukážeme Vám, jaké oblasti umíme posunout blíže BIMovému řešení a popíšeme konkrétně, jakým způsobem pomáhají členové komunity společnému cíli naší mise.

Jakmile se komunita shodne, že jsme připraveni, uspořádáme konferenci pro odbornou veřejnost a ukážeme všem výsledky naší práce.

BIM

KDO

Jsme komunita firem, odborníků a nadšenců, kteří mají co nabídnout a chtějí se podílet na akceleraci procesů.

Jsme složeni z kompletního spektra subjektů stavebního trhu, čímž eliminujeme nekomplexnost řešení, které by bylo výsledkem jednostranného pohledu na problematiku.

BIM

CO

Inovace stavebnictví

Akcelerace a automatizace procesů

Využití nejmodernějších technologií

Úspora nákladů a času

Minimalizace chyb a rizik

Částečná robotizace výstavby

Komplexní pohled na projekt

Sftandardizovaná komunikace a spolupráce

BIM

JAK

Disponujeme platformou schopnou propojit a pojmout velké množství inovativních řešení. Stavební projekty sledujeme od fáze přípravy, přes výběrové řízení, až po realizaci a následný provoz. Všechny tyto fáze životního cyklu projektu jsou součástí vize stavět v BIMu a každou z nich lze optimalizovat tak, abychom cíle dosáhli včas s řešením, které bude dávat smysl.

Členové komunity

Logo Pragoprojekt
Logo Contract Management
Logo Proconom
Logo Proconom

Nejnovější člen

Proconom je hlavní platforma propojující všechna řešení do jednoho celku. Revoluční systém pro komplexní řízení a evidenci stavebních i nestavebních projektů. Pomáhá uceleně řídit projekty od prvopočáteční myšlenky přes realizaci až po provoz a údržbu. Umožňuje vícestrannou spolupráci ve sdíleném datovém prostředí, které je zabezpečené a nabízí řadu funkcionalit udržujících plynulost projektu i přehlednost dokumentace.

Softwarové platformy

Proconom

Hlavní platforma propojující všechna řešení do jednoho celku. Revoluční systém pro komplexní řízení a evidenci stavebních i nestavebních projektů. Pomáhá uceleně řídit projekty od prvopočáteční myšlenky přes realizaci až po provoz a údržbu. Umožňuje vícestrannou spolupráci ve sdíleném datovém prostředí, které je zabezpečené a nabízí řadu funkcionalit udržujících plynulost projektu i přehlednost dokumentace.

RoadPAC

Software umožňující automaticky projektovat silnice a dálnice se všemi nutnými parametry, které jsou klíčové pro následné automatické vytvoření soupisu prací. Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice. Grafické přílohy lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí.

Easybridge

Navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Program umí unikátním způsobem řešit směrové a výškové vedení trasy včetně klopení. Tyto údaje jsou použity pro umisťování dalších součástí mostu, jako je např. spodní stavba, předpětí, ložiska a odvodnění mostu.

PROČ BIMPOSSIBLE

Vnímáme situaci tak, že BIM není otázkou budoucnosti, ale konáním dneška. V historii stavebnictví ještě nebyl vhodnější okamžik – pro nás je to MISSION BIMPOSSIBLE

Koho hledáme

Hledáme všechny, kteří mají pocit, že mohou nabídnout inovativní pohled a universální řešení, které bude ku prospěchu nejen komunitě, ale hlavně celému oboru.

Co nabízíme

  • Být součástí inovace a řešením budoucnosti již dnes
  • Možnost spolupráce s největšími odborníky na trhu
  • Zapsat se do dějin stavebnictví jako ti, kteří formovali budoucnost

BIM POSSIBLE

Jsme komunita firem, nadšenců a odborníků rozhodnutých přesunout BIM z představ a snů do reality a praxe.

mission@bimpossible.net

735 758 803

© 2019 Bim Possible